A Máramaros Megyei Magyar Vállalkozók Egyesületét (MAVÁSZ) 2012 őszén alapította nagybányai vállalkozók egy csoportja azzal a céllal, hogy a tagjai közti kapcsolatot erősítse, egymást és a helyi vállalkozóknak biztosítson újabb üzleti lehetőségeket.

A MAVÁSZ célja hogy érvényesítse és védje tagjainak jogait és érdekeit, törvényes és intézményes keretet biztosítva a megfogalmazott feladatok elérésére:
- vállalkozók közötti kapcsolatok fejlesztése
- a tagok szakmai érdekvédelme
- tudományos és szakmai konferenciák szervezése a vállalkozók számára

A MAVÁSZ feladatai:
- mélyítse a tagok közötti együttműködést
- tanácsadással, reklámmal, képviselettel, saját kiadványokkal, egyesületen kívüli üzleti kapcsolatokkal fejlessze a tagok vállalkozásait 
- továbbképző tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, fórumok és egyéb események szervezése a tagok és más helyi vállalkozók számára
- információt és szakszolgáltatást biztosítson tagjainak és az egyesületen kívüli érdeklődőknek
- fejlessze a MAVÁSZ és egyéb szakmai egyesületek, szervezetek, cégek, helyi és központi intézmények közötti együttműködést
- hazai vagy külföldi, teljes vagy önrészt igénylő finanszírozású pályázatokon való részvétel
- egyéni gazdasági tevékenység folytatása önfenntartás céljából.